Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Συλλαβισμός στα κείμενα

Φυλλάδιο με ασκήσεις για να ασκηθούν στα παιδιά στο χωρισμό των λέξεων μέσα στα κείμενα.

Χρησιμοποιήθηκαν ασκήσεις από τα βοηθήματα: (1) Γλώσσα β΄τέυχος, α΄ Δημοτικού, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, (2) Γλωσσικές ασκήσεις β΄ δημοτικού, Νίκη Σάκκου, εκδ. Σαββάλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου